Zapraszamy na zajęcia lekkoatletyczne !

 Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzięży:

  › ogólnorozwojowe, podnoszące ogólny poziom sprawności fizycznej,

  › ukierunkowane na naukę i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych oraz poprawę motoryczności, 

  › udział w zawodach lekkoatletycznych,

› testy pozwalające dokonać oceny poziomu cech motorycznych i wydolności, wskazać twoje mocne i słabsze strony sprawności fizycznej oraz określić predyspozycje do uprawiania wybranej konkurencji lekkoatletycznej, 

› organizację imprez sportowych: Bieg Papieski, Test Coopera, Mikołaki na sportowo, TSF,

› uzupełniająco inne formy aktywności sportowej.

Spotykamy się na obiektach sportowych: II LO im. C.K. Norwida w Ostrołęce ul. Traugutta 2, MZOST i IT – stadionie miejskim i w Hali sportowej A. Gołasia w Ostrołęce, Orlik przy ZSZ Nr 3. Ćwiczymy również na terenach zielonych miasta Ostrołęki i okolic.

Plan zajęć:

› dzieci i młodzieży powyżej 12 lat: wtorki, czwartki godz. 16-17:30, (stadion, hala lub II LO),

› dzieci do 12 lat na obiekcie Orlik przy ZSZ Nr3: poniedziałek i środa 16-17:30.

W okresie wakacji w/g odmiennego skumulowanego harmonogramu.

Wnioski przynależności klubowej do pobrania w zakładce DOKUMENTY na stronie internetowej klubu.

Roczna opłata składki członkowskiej w wysokości 20 PLN na konto klubu, numer konta w zakładce KONTAKT

Do udziału w zajęciach i zawodach niezbędne jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny sportowej lub lekarza rodzinnego o zdolności ( lub braku przeciwwskazań) do uprawiania lekkie atletyki

 Realizowane projekty w ramach dotacji z Miasta Ostrołęki oraz „Programu „Klub” 2020” z Ministerstwa Sportu  

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i ograniczoną ilością osób na zajęcia prosimy o zgłaszanie i potwierdzenie swojego udziału w zajęciach telefonicznie.

Trenerzy UKS Clan: H. Pierzchała 506799655 P. Charkiewicz 602711305 , K. Giers tel. 668 429 666

Poniżej prezentujemy filmik z elementami treningu  przygotowany i prezentowany przez naszych zawodników. Zapraszamy do obejrzenia i wspólnego treningu. Do zobaczenia!