Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci młodzieży i dorosłych

GALERIA

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia lekkoatletyczne we wtorki i czwartki o godzinie 15:30-17:00 do II LO lub stadion miejski w Ostrołęce oraz w środy na zajęcia w terenie- SP Antonie o godzinie 14:40 -15:40. Młodzież i dorosłych zapraszamy we wtorki i czwartki o godzinie 18:00-19:00 na stadion miejski w Ostrołęce, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 506799655.

Do udziału w zajęciach niezbędne jest oświadczenie zamieszczone w zakładce Dokumenty (dla niepełnoletnich oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna, dla dorosłych oświadczenie zawodnika).

Dla zawodników z licencją klubu niezbędne jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny sportowej lub lekarza rodzinnego o zdolności lub braku przeciwwskazań do uprawiania lekkiej atletyki i udziału w zawodach. Wniosek_przynależności_klubowej mozna pobrać na stronie klubu w zakładce Dokumenty. Roczna składka członkowska 30 PLN.

W programie:

› zajęcia ogólnorozwojowe, podnoszące ogólny poziom sprawności fizycznej,
› ukierunkowane na naukę i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych oraz poprawę motoryczności, › testy sprawności fizycznej,
› przygotowanie i udział w zawodach lekkoatletycznych,
› inne formy aktywności

Do zobaczenia!

Zajęcia realizowane są w ramach dotacji:

z Miasta Ostrołęki: 1) Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach. 2) Zajęcia lekkoatletyczne dla seniorów i udział w zawodach
z Mnisterstwa Sportu i Turystyki, którego krajowym operatorem jest Krajowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych
– Program „Klub 2022”– zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.