Sportowe wakacje 2022

Zapraszamy na zajęcia lekkoatletyczne, również w okresie wakacji do 15 lipca i od 16 sierpnia we wtorki i czwartki na stadion miejski w Ostrołęce, w poniedziałki zajęcia w terenie (Antonie) o godzinie 19:00 . Będzie też możliwość skorzystania z obiektów w II LO (do godziny 15:00 ) i w Antoniach.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 506799655.

Do udziału w zajęciach niezbędne jest oświadczenie zamieszczone w zakładce Dokumenty (dla niepełnoletnich oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna, dla dorosłych oświadczenie zawodnika) Oświadczenie .

W programie:

› zajęcia ogólnorozwojowe, podnoszące ogólny poziom sprawności fizycznej,
  › ukierunkowane na naukę i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych oraz poprawę motoryczności,  › testy sprawności fizycznej,
› przygotowanie i udział w zawodach lekkoatletycznych,
› inne formy aktywności

Dla zawodników z licencją klubu niezbędne jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny sportowej lub lekarza rodzinnego o zdolności lub braku przeciwwskazań do uprawiania lekkiej atletyki. Wniosek_przynależności_klubowej Pobierz Roczna składka członkowska 30 PLN. Telefon kontaktowy: 506 799 655.

Do zobaczenia!

Zajęcia realizowane są w ramach dotacji:

  • z Miasta Ostrołęki:  1) Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach. 2) Zajęcia lekkoatletyczne dla seniorów i udział w zawodach
  • z Mnisterstwa Sportu i Turystyki, którego krajowym operatorem jest Krajowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Program „Klub 2022”– zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.